top of page

     KADROMUZ    

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1968 yılında mezun olduktan sonra, bir sene İsviçre’de çeşitli araştırmalar yapmış ve 1971 yılında hukuk bürosunu açmıştır. Bu seneden günümüze dek kesintisiz olarak hukuk camiası içinde faal kalmış olup hali hazırda mevcut ihtilaflar çerçevesinde hukuki danışmanlık yaparak ışığını yaymaya devam etmektedir.

T. 0212 559 99 56 (PBX)

ŞEVKİ EYVAZOĞLU
Avukat
  • White Twitter Icon
  • White Facebook Icon

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1996 yılında mezun olduktan sonra aynı üniversitede özel hukuk üzerinde yüksek lisans yapmıştır. T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na bağlı olarak resmi arabuluculuk, Türk Patent Enstitüsü’ne bağlı olarak ise  marka vekilliği yapmaktadır. 1999 yılında ise T.C. Adalet Bakanlığı Noterler Birliği nezdinde noterlik yapmaya hak kazanmıştır. Büro iç tevzii gereği ağırlıklı olarak İstanbul, Paris ve New York Borsalarında işlem gören ulusal ve uluslararası şirketlere hizmet vermektedir. Sosyal sorumluluk gereği ise İnsani Gelişme Vakfı’nın mütevelli heyeti ve yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

T. 0212 559 99 56 (PBX)

ARKIN EYVAZOĞLU
L.L.M. - Avukat
Arabulucu - Marka Vekili 
  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White Facebook Icon
NURŞAH LİMAN
Avukat

nursah.liman@eyvazoglu.com

T. 0212 559 99 56 (PBX)

İ.RÜŞTÜ TANŞU
Katip

T. 0212 559 99 56 (PBX)

bottom of page